جهت مشاهده متن آيين نامه بر روی لينک زير کليک کنيد:

آيين نامه اجرائی قانون حمايت و تشويق سرمايه گذاری خارجی

برای مشاهده به برنامه Acrobat Reader نياز خواهيد داشت.