نرم افزاری کم حجم ، توانا و هوشمند برای حذف بنر های تبلیغاتی و محافظت در برابر کدهای جاسوسی ActiveX ، موجود در سایتها می باشد .
این نرم افزار می تواند بطور خودکار بخشهایی همچون Cach | Cookies | Favorites AutoComplete Forms | Passwords | AutoComplete Web Addresses and History را پاک کرده و به این طریق به محافظت از اطلاعات شخصی شما در برابر دیگران بپردازد .

همچنین ZeroPopUp در بهبود سرعت دریافت فایلها از طریق اینترنت موثر است ، بگونه ای که این سرعت بین 2 تا 6 برابر افزایش خواهد یافت .

دريافت: Zero PopUp 7.77
 شماره سريال: 1164f7dfeli7

منبع: وبلاگ تخصصي کامپيوتر