با سلام

دوستان وبسایت جدید من به آدرس www.mirnezami.com راه اندازی شد و بجای وبسایت قبلی www.shimist.com فعالیت میکند.

لذا تمامی آرشیو وبلاگ نیز به این سایت جدید انتقال یافت.