# زیر_ساخت

نگاهی به کاربرد تجارت الکترونیک در سازمان های مختلف

  زیر ساخت های تجارب الکترونیک:     -داشتن سیستم الکترونیکی بانکی   -برقراری امنیت در زمینه اطلاعات   -تهیه و تدوین نظام ملی اطلاعات و ... ادامه مطلب
/ 9 نظر / 404 بازدید